MEMIS

MEMIS

Proiectul MEMIS

MEMIS Proiectul MEMIS (acronim pentru Mai Multă Educație Muzicală În Școli) este un produs al activității derulate în jurul comunității cu același nume. Începând cu 2016 pagina de Facebook a comunității MEMIS a fost spațiul de schimb de bune practici în domeniul educației muzicale între cadrele didactice din mediul preuniversitar.

Pagina MEMIS este o extensie a colaborării comunității cu același nume, dorind să ofere tuturor profesorilor, materiale și resurse didactice ce pot transforma ora de Educație muzicală într-o experiență de învățare fericită.

Programul de Mentorat MEMIS

MEMIS

     Programul de mentorat MEMIS este un program gratuit de formare ce se adresează unui număr de 25 de cadre didactice, profesori de educație muzicală, din mediul rural.
   Profilul candidatului: cadru didactic – profesor de Educație muzicală titular sau suplinitor ce activează în mediul rural sau urban, cu o vechime de maxim 10 ani.
Beneficiarii se vor angaja în a aplica și adapta metodele/abordările prezentate în cadrul Atelierelor MEMIS și a Programului de mentorat MEMIS la specificul claselor de elevi, în a participa săptămânal la webinariile programului de mentorat, în a dezvolta și disemina comunității MEMIS noi instrumente metodologice rezultate din practica proprie.
    În selecția beneficiarilor se va ține cont de distribuția geografică a acestora (ideal: minim 5 participanți per regiune istorică) respectiv de capacitatea acestora de a replica și transfera informațiile primite.

    Programul de mentorat MEMIS își propune să:
    1. Identifice un număr de aproximativ 25 de cadre didactice care să beneficieze gratuit de cursul Educația muzicală centrată pe nevoile de formare ale elevului.
  2. Mentorarea și monitorizarea cadrelor didactice selectate, pe durata unui an școlar, în implementarea metodelor/abordărilor MEMIS și dezvoltarea de instrumente metodologice specifice disciplinei Educație muzicală.
   3. Susținerea metodologică a cadrelor didactice selectate în programul de mentorat cu un kit MEMIS, o mini-orchestră pentru fiecare școală. Kitul conține mijloacele minime necesare realizării demersului didactic pentru o clasă de 30 de elevi (set boomwhakers diatonic, set clopoței diatonici, claves, pseudo-instrumente, jucării muzicale, fișe didactice etc.)

Derulează în sus