Clasa a VIII-a. Genuri muzical-folclorice

Activitate: Genuri muzical-folclorice

Nivel: Clasa a VIII-a

Durata: 50 min

Autor: prof. Alexandra Homone

OBSERVĂ!

 1. Audiază următoarele piese:

Notează în caiet următoarele informații pornind de la audițiile indicate:

 • 5 cuvinte care să descrie fiecare audiție
 • Mesajul transmis
 • Timbrul muzical
 • Limba în care se cântă
 • Ce stare ți-a creat fiecare audiție
 • Genul muzical

AMINTEȘTE-ȚI

Genul muzical reprezintă o clasă de fenomene muzicale reunite prin identitatea unor elemente comune la nivelul structurii și al trăsăturilor muzicale.

Genurile muzicale pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii:

 1. Emițător: vocal, instrumental, vocal-instrumental
 2. Modul de interpretare: opera, simfonic, muzica de cameră, muzica corală, muzica ușoară
 3. Mesajul transmis: muzica cultă, muzica de divertisment, muzica patriotică, muzica folclorică.

Ce sunt genurile muzical-folclorice?

Folclorul muzical reprezintă totalitatea creațiilor muzicale ale unei culturi sau unui popor, care au trăsături de conținut și formă specifice. Este caracterizat de cinci trăsături specifice: caracterul colectiv, caracterul oral, caracterul anonim, caracterul sincretic și cel regional.

Genurile muzical-folclorice reprezintă viața oamenilor simpli, a țăranilor. Toate acestea simbolizează aspecte ale muncilor agricole, ale sărbătorilor religioase creștine sau ale evenimentelor care au în centrul atenției viața de familie. Elaborarea melodiilor prezintă un proces de adaptare în funcție de perioada în care se cântă. Un alt factor major în privința conținutului mesajului transmis este și mediul în care se desfășoară activitatea întreprinsă (în casă, pe câmp, în natură).

Genurile muzical-folclorice sunt clasificate în funcție de mai multe criterii în trei mari categorii:

După scopul pe care îl prezintă fiecare:

 • În funcție de structura textului – caracter literar: liric (doina), epic (balada)
 • În funcție de rolul pe care îl are genul – caracter funcțional: ocazional sau ritualic (colinda) și neocazional (cântec)
 • În funcție de structura melodiei – caracter muzical: improvizatoric (bocet), formă fixă (ritual).

După emițător (persoana sau instrumentul care produce sunetele muzicale)

 • Vocaledoina vocală, cântecul de leagăn, creații din folclorul copiilor
 • Instrumentalemelodii de joc, doina instrumentală
 • Vocalinstrumentalebalada, cântecul de joc.

După modul de interpretare:

 • Individuală – existența unui singur solist
 • În grup compact – mai multe persoane integrate
 • În grup antifonic – alternarea unui solist cu un grup sau a unui grup vocal cu unul instrumental

Cele două mari categorii ale folclorului muzical sunt genurile ocazionale și cele neocazionale.

Genurile ocazionale fac referire la acele creații muzicale create și interpretate pentru o anumită ocazie, într-o anumită perioadă de timp. Ele îndeplinesc o funcție ritualică, de ceremonial sau de urare. Pot fi interpretate individual sau în grup, vocal, instrumental sau vocal-instrumental de toate categoriile de participanți (copii, tineri, adulți și bătrâni).

Există două direcții de clasificare a genurilor folclorice ocazionale:

 • În funcție de obiceiul tratat
 • În funcție de momentul vieții dezbătut

Genurile muzical-ocazionale care expun un obicei sunt în concordanță cu calendarul sărbătorilor creștine și al muncilor agricole practicate de-a lungul anului. Acestea reprezintă un adevărat spectacol unde participanții cunosc tradițiile din străbuni, tradiții pe care le urmează chiar și în zilele noastre.

După funcția îndeplinită avem

 • Ritualuri practicate cu scopul de a afecta rezultatul muncii, a îmbunătăți sănătatea oamenilor și a animalelor
 • Ceremoniale – momente în care sărbătorim diverse evenimente

În funcție de modul în care sunt realizate există genuri muzical-literare, muzicale, literare (urările, piesele teatrale), coregrafice (dansuri rituale, dansuri mascate) și obiceiuri fără producții artistice specifice.

Nu în ultimul rând avem o clasificare bazată pe calendarul anului.

 • Obiceiuri de primăvară și vară
 • Obiceiuri de iarnă

Genurile muzical ocazionale care prezintă momentele importante din viața omului au în vedere derularea ciclului vieții. Sunt importante 3 momente nașterea, nunta și moartea. În funcție de tema abordată, repertoriul este construit astfel încât să expună bucuria unei vieți noi, începerea vieții de cuplu și sfârșitul vieții. Melodiile sunt de tip pentatonic, în timp ce versurile conțin cuvinte specifice. Repertoriul de cântece este unul bogat existând cântece de leagăn, cântecul cununii, cântecul bradului, cântec de cătănie și multe alte tipuri de cântece.

Genurile folclorice neocazionale se inspiră din folclorul literar. Se poate remarca o strânsă legătură cu literatura. Acestea pot fi abordate de-a lungul întregului an fără a fi nevoie de o anumită sărbătoare. Prezinte aspecte din viața țăranului exprimând stări și trăiri sufletești. Printre tematicile predominante se numără înstrăinarea, despărțirea, haiducia, dragostea și relația cu natura.

Sunt clasificate în trei mari categorii:

 1. Balada – tematici ce au legătură cu fantezia, vitejia, păstoritul, familia, fiind reprezentată printr-o melodie cu acompaniament instrumental
 2. Doina – tematici ce surprind durerea, dragostea, înstrăinarea și gluma, melodia fiind improvizată, fără să aibă o formă fixă
 3. Cântecul propriu-zis – cel ai răspândit, care se poate adapta tuturor schimbărilor ce apar în muzică

Urmărește cu atenție prezentarea de mai jos și notează în caiet informațiile esențiale despre genurile muzical-folclorice:

ȘTIAȚI CĂ?

Răspândirea geografică ne aduce în atenție o serie de diferențe regionale și zonale pe care B. Bartók a început să le consemneze încă de la începutul secolului al XX-lea. Denumirea unui dialect este cunoscută sub forma de grai muzical regional sau zonal. Atunci când se formează graiurile există anumiți factori care contribuie la dezvoltarea lor.

genuri muzical-folclorice

 

Există 4 tipuri de dialecte: daco-român, aromân, meglenoromân și istroromân. În România se vorbește dialectul daco-român și are în alcătuire diferite graiuri, în funcție de regiunile etnografice pe care le are țara noastră.

[h5p id=”30″]

APLICĂ!

Completează cu cuvintele potrivite spațiile goale.

[h5p id=”27″]

EXERSEAZĂ

 1. Completează fișa de mai jos, bifând căsuța corespunzătoare fiecărei caracteristici a următoarelor genuri muzical-folclorice. 

2. Audiază și învață după auz cântecul Coborâi din deal în vale, din repertoriul lui Gheorghe Turda. Notează răspunsurile la următoarele întrebări:

a. Care este tematica abordată în acest cântec?

b. Din ce zonă face parte cântecul menționat?

c. Numește 3 cuvinte pe care nu le-ai mai întâlnit specifice zonei date.

d. Este un gen ocazional sau neocazional?

3. Găsește încă 3 piese din folclorul românesc cu această temă, realizând aceeași analiză ca pentru piesa de mai sus.

PROVOCARE CREATIVĂ

La nivel național există 9 regiuni etnografice. Fiecare are propriul grai, în care sunt utilizate cuvinte specifice. Alege una dintre cele 9 zone și realizează o activitate interactivă alături de familia ta, fie prin înregistrarea unui cântec, fie prin realizarea unei scenete sau crearea unei piese inspirate de viața satului românesc. Ceea ce realizezi trebuie să pornească de la următoarele elemente:

 • Alege 5 cuvinte specifice zonei (dacă nu cunoști cuvinte din zona respectivă, poți intra aici).
 • Încearcă să formezi o poezie sau un text pentru o scenetă despre activitatea din viața satului
 • Vizionează pe Youtube câteva piese din zonă pentru a putea să cunoști muzica mai bine
 • Dă frâu liber compozitorului din tine și înregistrează-te în timp ce compui pentru a nu uita nimic
 • După ce ai terminat, folosești CyberLink Power Director pentru a finaliza filmul

                                                                               @ Alexandra Homone

Toate materiale publicate pe acest site sunt protejate de legea dreptului de autor. Este interzisă reproducerea sau publicarea sub orice formă a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, de către orice persoană fizică sau juridică, fără acordul scris al autorului, cu sau fără specificarea sursei. Este permisă distribuirea conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, doar în scop educațional și cu specificarea sursei.

Derulează în sus