Clasele IX-X. Opera – elemente de structură (partea 2)

Activitate: Opera. Elemente de structură (partea 2)

Nivel: Clasele IX-X

Durata: 50 min

Autor: prof. Antoaneta Ioana Luchian

ACTUALIZARE

Opera este un gen muzical-dramatic complex la realizarea căruia contribuie mai multe arte: muzica prin numerele vocale și orchestrale; literatura prin suportul literar al acțiunii dramatice; arta dramatică prin jocul scenic al interpreților; coregrafia prin scenele de balet și artele plastice prin decoruri, costume și machiaj.

Din punct vedere structural putem identifica două aspecte ale operei: organizarea din punct de vedere dramatic; organizarea din punct de vedere muzical

Din punct de vedere muzical, opera este structurată în mai multe momente muzicale cu funcții și forme diferite. Desfășurarea unui spectacol de operă este bazat pe numere orchestrale, corale și solistice precum: uvertura, arie, cavatina, momente de ansamblu vocal (duet, terțet, cvartet, cvintet sau sextet), coruri, recitative, părți orchestrale ce susțin scenele de balet. Vocea folosește în interpretare, tehnica belcanto-ului. (click pe textul albastru pentru a recapitula aceste noțiuni).

OBSERVĂ!

  1. Accesează (dând click pe titlul lucrărilor) prezentarea subiectului operelor Carmen de Georges Bizet și Pelleas et Mélisande de Claude Debussy.
  2. Cum sunt structurate subiectele acestor opere? Notează observațiile tale în caietul de muzică.

OPERA - elemente de structură

REȚINE!

Din punct de vedere dramatic, structura operei este dictată de libret. Libretul este textul suport destinat realizării unui gen muzical-dramatic. Libretul unei opere este realizat în versuri și poate avea un subiect original (ex. Flautul fermecat de W.A. Mozart) sau o adaptare a unei lucrări literare cunoscute (ex. La Traviata de G. Verdi). Libretul poate fi realizat de compozitorul operei ca în cazul lui Wagner, Berlioz sau Berg sau de un libretist. Pe parcursul istoriei muzicii, libretiștii nu s-au bucurat de aceeași recunoaștere ca cea a compozitorilor operelor la care au contribuit.

Organizarea materialului dramatic raportat la textul suport se realizează în două maniere:

  • tiparul tradițional în care acțiunea dramatică se organizează în acte, scene și tablouri. Continuitatea melodică este dictată de segmentarea acțiunii prin raportarea la unitatea de construcție a tabloul (ex. Flautul Fermecat de W.A. Mozart, La Traviata de G. Verdi)
  • tiparul modern în care acțiunea dramatică este organizată în acte scene și tablouri dar în care unitatea de construcție este scena. Continuitatea dramatică raportată la scenă determină o construcție mai riguroasă determinată de înlănțuirea continuă a frazelor muzicale. (ex. creația lui Wagner și Debussy).

AUDIAZĂ ȘI DESCOPERĂ

Vizionează fragmentul Melisande, as-tu pitiè de moi din Actul V al operei Pelleas et Melisande de Claude Debussy. Citește textul suport și răspunde la cerințele exercițiului.

TEXT SUPORT

Mélisande aflată pe patul de moarte cere să se deschidă fereastră pentru a vedea apusul. Golaud roagă medicul și pe Arkel să părăsească camera pentru a putea vorbi în liniște cu Mélisande. Golaud îi cere iertare Mélisande pentru felul în care s-a purtat cu ea. Mélisanda îl iartă. Goulaud vrea să afle dacă Melisande îl iubește pe Pelleas. Mélisanda neagă acuzațiile lui Goulaud. Goulaud nu o crede și insistă, mânat de gelozie, să îi spună adevărul continuând să o chinuie pe Mélisande cu întrebări legate de sentimentele ei pentru Pelleas.

Notează pe caietul de muzică observațiile tale în urma vizionării fragmentului, răspunzând la următoarele întrebări:

  1. Care sunt mijloacele muzicale prin care Debussy transpune chinul interior al lui Golaud?
  2. Ce rol au nuanțele? Dar tempoul?
  3. Care este rolul orchestrei?
  4. Compară cele două linii melodice ale personajelor (ambitus, nuanțe, schimbări de tempo).

REȚINE

Pelleas et Mélisande de Claude Debussy apelează la tiparul modern de organizare a discursului muzical. Opera nu conține nici o arie, nici un duet sau cor. Singura segmentare muzicală este realizată de interludiile orchestrei care separă fiecare tablou sau scenă.

EXERSEAZĂ. Activitate independentă!

  1. Vizionează din manualul digital, finalul operei La Traviata de G. Verdi.
  2. Compară fragmentul vizionat cu cel din Pelleas et Mélisande. Observă distribuția elementelor melodice între voce și orchestră în cele două fragmente.

PORTOFOLIU

Pornind de la subiectul operei lui Debussy creează o bandă desenată în care să surprinzi povestea Mélisandei.

PROVOCARE CREATIVĂ

Recitește subiectele operelor studiate în acest capitol, alege un act. Realizează un libret pornind de la acțiunea descrisă în actul ales. Completează libretul cu melodii din creația contemporană care pot transmite cel mai bine sentimentele și trăirile personajelor. Notează libretul și melodiile alese în caietul de muzică. Dă un nume original creației tale.

                                                                               @ Antoaneta-Ioana Luchian

Toate materiale publicate pe acest site sunt protejate de legea dreptului de autor. Este interzisă reproducerea sau publicarea sub orice formă a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, de către orice persoană fizică sau juridică, fără acordul scris al autorului, cu sau fără specificarea sursei. Este permisă distribuirea conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia, doar în scop educațional și cu specificarea sursei.

Derulează în sus