Antoaneta Ioana Luchian Author :

Aspecte curriculare ale Educației muzicale în sistemul educațional românesc

Educația muzicală, prin obiectivele şi conținuturile ei, urmărește realizarea educației artistice, ca parte componentă a culturii spirituale.
Noțiunea de Educaţie muzicală este interpretată ca proces individual continuu de autodesăvîrşire spirituală a personalităţii prin multiplele forme de contact cu arta muzicii

Derulează în sus